Aptomat 1pha 1 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 1 cực RX3, Aptomat 1pha của Legrand Pháp

Aptomat 1 pha 2 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 2cực RX3 4,5kA Legrand Pháp

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA, Aptomat Legrand Pháp

Aptomat chống giật 1pha 2cực RX3

Aptomat chống giật 1pha 2 cực RX3 dòng rò 30mA Legrand

Aptomat chống giật 3pha 4cực RX3

Aptomat chống giật 3pha 4cực RX3  RCCB RX3 Legrand

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX 125kA Legrand

MCB dòng rò, bảo vệ quá dòng RCBo

Aptomat chống dòng rò có bảo vệ quá dòng RCBo Legrand

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635