APTOMAT 3P 10A

MCCB 3P 10A với cấp độ bảo vệ an toàn đáng tin cậy, đạt hiệu suất và chất lượng cao

Aptomat 1 Pha 10A

Legrand với cấp độ bảo vệ an toàn đáng tin cậy, đạt hiệu suất và chất lượng cao

Aptomat 2 Pha 6A

MCCB RX3 2P Legrand thương hiệu Châu Âu

APTOMAT DX3 1P 10A

MCB DX3 cung cấp các yêu cầu cần thiết ứng dụng trong dân dụng, có tác dụng bảo vệ quá tải ngắn mạch

APTOMAT DX3 2P 10A

MCB DRX cung cấp các yêu cầu cần thiết ứng dụng trong dân dụng, có tác dụng bảo vệ quá tải ngắn mạch

MCB RX3 1P 6A 6kA

Aptomat RX3 1 Pha 6A, RX3 MCB 1P C6 6000A Legrand

419873 RX3 MCB 2P 16A 6kA

Aptomat RX3 2 Pha 16A, RX3 MCB 2P C16 6000A Legrand

419874 RX3 MCB 2P 20A 6kA

Aptomat RX3 2 Pha 20A, RX3 MCB 2P C20 6000A Legrand

419875 RX3 MCB 2P 25A 6kA

Aptomat RX3 2 Pha 25A, RX3 MCB 2P C25 6000A Legrand

419876 RX3 MCB 2P 32A 6kA

Aptomat RX3 2 Pha 32A, RX3 MCB 2P C32 6000A Legrand

419698 RX3 MCB 2P 20A 6kA

419698 RX3 MCB 2P 20A, Thiet bi dong cat legrand

419870 RX3 MCB 2P C6 6kA

Aptomat RX3 2P 6A 6kA Legrand, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419871 RX3 MCB 2P 10A 6kA

Aptomat RX3 2P 10A 6kA Legrand, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419877 RX3 MCB 2P 40A 6kA

Aptomat RX3 2P 40A 6kA Legrand, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419878 RX3 MCB 2P 50A 6kA

Aptomat RX3 2P 50A 6kA Legrand, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419879 RX3 MCB 2P 63A 6kA

Aptomat RX3 2P 63A 6kA Legrand, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419838 RX3 MCB 1P 10A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 10A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419840 RX3 MCB 1P 16A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 16A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

Trang: 1 , 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635