APTOMAT DX3 1P 10A

MCB DX3 cung cấp các yêu cầu cần thiết ứng dụng trong dân dụng, có tác dụng bảo vệ quá tải ngắn mạch

APTOMAT DX3 2P 10A

MCB DRX cung cấp các yêu cầu cần thiết ứng dụng trong dân dụng, có tác dụng bảo vệ quá tải ngắn mạch

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635