Aptomat 1pha 1 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 1 cực RX3, Aptomat 1pha của Legrand Pháp

Aptomat 1 pha 2 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 2cực RX3 4,5kA Legrand Pháp

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA, Aptomat Legrand Pháp

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX 125kA Legrand

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635