RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche

  • print
  • download

Mô tả sản phẩm

Tên sản phẩm
RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche
RD-2SY
Hãng sản xuất
Arteche
Giá
Tình trạng
Có hàng
RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche, DR-2SY Arteche

THÔNG TIN CHI TIẾT

RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche
Cung cấp các thiết bị bảo vệ trung thế, cao thế của Arteche, Arteche-Beckwith: Relay chốt artech, relay trip artech, relay trung gian Arteche, relay bảo vệ: Auxiliary Relay Rrelay bảo vệ trung thế : RD-2SY, RF-4SY, RJ-8SY, RD-2SYDI, RD-2SYV, RF-4SYDI, RF-4SYV, RJ-8SYDI, RJ-8SYV, RD-2, RF-4, RJ-8, RD-2DI RD-2V, RF-4DI RF-4V, RJ-8DI RJ-8V, Timers relay: TDF-2, TDF-4, TDF-22, TDJ-8, TDJ-44, Latching relay Relay chốt trung thế : BF-3, BF-4, BJ-8, BI-16

Bình luận

Sản phẩm tương tự