Arteche

Arteche

RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche

RELAY BẢO VỆ RD-2SY Arteche, DR-2SY Arteche

Rơ lay chốt Lockout BJ-8RP

Rơ lay chốt Lockout BF-3RP BF-4RP BJ-8RP Rơ le

Relay giám sát mạch cắt VDF

Relay giám sát mạch cắt của Arteche VDF-10 và VDJ-30

ReLay đóng cắt nhanh RF4

ReLay đóng cắt nhanh RF4 Arteche được thiết kế để tối ưu

Relay chốt BF4 Ateche

Relay chốt BF4 Ateche có hai trạng thái vị trí ở tiếp điểm ngõ ra

KHỐI THÍ NGHIỆM TSB

Khơi thí nghiệm arteche thương hiệu Tây Ba Nha,

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635