Legrand

Legrand

MCB dòng rò, bảo vệ quá dòng RCBo

Aptomat chống dòng rò có bảo vệ quá dòng RCBo Legrand

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX

Aptomat khối 3 pha 3 cực MCCB DRX 125kA Legrand

Aptomat chống giật 3pha 4cực RX3

Aptomat chống giật 3pha 4cực RX3  RCCB RX3 Legrand

Aptomat chống giật 1pha 2cực RX3

Aptomat chống giật 1pha 2 cực RX3 dòng rò 30mA Legrand

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA

Aptomat 3 pha 3 cực RX3 4,5kA, Aptomat Legrand Pháp

Aptomat 1 pha 2 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 2cực RX3 4,5kA Legrand Pháp

Aptomat 1pha 1 cực RX3 4,5kA

Aptomat 1pha 1 cực RX3, Aptomat 1pha của Legrand Pháp

Aptomat 419661 RX3 1P 6A 4,5kA

Aptomat RX3 MCB 1P 6A 4,5kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419846 RX3 MCB 1P 63A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 63A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419845 RX3 MCB 1P 50A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 50A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419844 RX3 MCB 1P 40A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 40A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419843 RX3 MCB 1P 32A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 32A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419842 RX3 MCB 1P 25A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 25A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419841 RX3 MCB 1P 20A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 20A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419840 RX3 MCB 1P 16A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 16A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

419838 RX3 MCB 1P 10A 6kA

Aptomat RX3 MCB 1P 10A 6kA, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu

CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Địa chỉ: Số 21 - Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội - Việt Nam.

Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641

Fax: (084-24) 3.783.0635