CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Ông Lê Trần Thắng– Trưởng ban Kinh Doanh
Di Động: 0988. 688. 358
Điện thoại: (084-24) 3.783.0640/3.783.0641
Fax: (084-24) 3.783.0635
Email: thanglt@entec.com.vn                                                                                                                                                                                                                  Địa chỉ: Số 21 – Lô 13B, đường Trung Yên 3, KĐT Trung Yên, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội – Việt Nam.