HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG NÂNG QUY MÔ CÔNG SUẤT : TBA 110KV CẦU ĐỎ, TBA 110KV LIÊN CHIỂU, TBA 110KV HÒA XUÂN

Ngày 03/11/2023, Công ty ENTEC phối hợp với Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) và các đơn vị liên quan đã họp nghiệm thu và tổ chức đóng điện thành công công trình: Lắp máy 2 TBA 110kV Hòa Xuân đồng thời hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng nâng quy mô công suất : TBA 110kV Cầu Đỏ, TBA 110kV Liên Chiểu, TBA 110kV Hòa Xuân có công suất lắp máy tăng thêm so với hiện hữu.
Trong dự án này ENTEC vinh dự được lựa chọn làm nhà thầu : Cung cấp, vận chuyển vật tư các thiết bị nhất thứ, hợp bộ đóng cắt 110kV HGIS; hệ thống nhị nhứ, hệ thống thông tin viễn thông, cáp ngầm 22kV và dịch vụ cải tạo hệ thống nhị thứ, phối hợp thử nghiệm SCADA.
Với kích thước nhỏ gọn, công nghệ tiên tiến, hệ thống HGIS sẽ góp phần vào việc duy trì vận hành an toàn, tin cậy lưới điện và nâng cao tính thẩm mỹ trong việc xây dựng, cải tạo các TBA, Nhà máy điện.
Công ty CP ENTEC Kỹ thuật Năng lượng xin gửi lời cảm ơn tới Tổng công ty điện lực Miền Trung – Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung (CPCCREB) và các đơn vị liên quan đã tin tưởng, phối hợp và hỗ trợ nhà thầu trong suốt quá trình triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88