HOÀN THÀNH DỰ ÁN SCL TRẠM 110KV E13.2 LẠNG SƠN

Ngày 29/04/2024 tại phường Tam Thanh- TP Lạng Sơn, Công ty CP ENTEC Kỹ Thuật Năng Lượng phối hợp với PC Lạng Sơn và các đơn vị liên quan đóng điện hoàn thiện Dự án SCL trạm 110kV E12.2 Lạng Sơn.
Trong dự án này ENTEC được lựa chọn là nhà thầu cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hoàn thiện các thiết bị TU, TI, role bảo vệ của trạm.
Trạm biến áp 110kV Lạng Sơn là trạm đầu mối cấp điện cho TP Lạng Sơn trung tâm Kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Lạng Sơn; cấp điện cho các khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hữu nghị Quan và cấp điện cho các huyện Cao Lộc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88