Thiết bị SDH STM-1/4/16/64 hiT 7065 của hãng Coriant

097.222.41.88