ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA 110KV BÃI SẬY- HƯNG YÊN

Xây dựng mới TBA 110/35/22kV Bãi Sậy quy mô 2x63MVA. Trước mắt, lắp MBA TI 63 MVA, cụ thể như sau:
Phía 110kV: Được thiết kế theo sơ đồ thanh cái có phân đoạn với 02 ngăn lộ đường dây 110kV đến cấp điện cho 02 MBA T1, T2 và ngăn liên lạc. Trước mắt, lắp MBA T1 và 02 ngăn đường dây 110kV, ngăn liên lạc chỉ lắp dao cách ly.
Phía 35kV: Sử dụng sơ đồ hệ thống thanh cái có phân đoạn với các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà. Trước mắt, lắp đặt phân đoạn 1, gồm: lắp đặt 01 tủ lộ tổng, 04 tủ lộ đi, 01 tủ đo lường, 01 tủ dao cắm.
Phía 22kV: Sử dụng sơ đồ hệ thống thanh cái có phân đoạn với các tủ phân phối hợp bộ đặt trong nhà. Trước mắt, lắp đặt phân đoạn 1, gồm: lắp đặt 01 tủ lộ tổng, 06 tủ lộ đi, 01 tủ đo lường, 01 tủ dao cắm.
Hệ thống điều khiển: Trang bị hệ thống điều khiển máy tính, các thiết bị điều khiển – bảo vệ là các thiết bị tiên tiến và có bộ vi xử lý phù hợp với phương thức điều khiển hiện tại và trong tương lai và có chuẩn giao thức IEC-61850, IEC-60870-5-104 và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành thực hiện kết nối với Hệ thống điều khiển máy tính xây mới, các rơle phía trung áp cũng phải có các tính năng này để phục vụ điều kiện giám sát các ngăn lộ.
 Dự án khi đóng điện đưa vào sử dụng, ngoài việc cấp điện cho các khu công nghiệp, sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải địa phương, giảm tổn thất điện năng. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88