ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY 110KV CẦU GỒ- TÂN YÊN VÀ TBA 110KV TÂN YÊN

22h10 ngày 14/05/2021 Công ty ENTEC phối hợp với Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Giang và Công ty thí nghiệm điện miền Bắc đóng điện dự án Đường dây 110kV Cầu Gồ – Tân Yên và TBA 110kV Tân Yên.

TBA 110 KV Tân Yên (E7.24) có quy mô xây dựng mới TBA 110/35/22kV  công suất 2x40MVA. Trong gia đoạn này, lắp đặt MBA T1 có công suất 40MVA. Phía 110kV lắp đầy đủ thiết bị cho ngăn MBA T1 và 02 ngăn đường dây 110 kV đến ngăn liên lạc lắp các dao cách ly. Các ngăn lộ 35 kV, 22kV sử dụng sơ đồ hệ thống thanh cái có phân đoạn với các tủ hợp bộ đặt trong nhà gồm 01 tủ lộ tổng, 04 tủ lộ đi, 01 tủ đo lường, 01 tủ dao cắm phía 35 kV; 01 tủ lộ tổng, 06 tủ lộ đi, 01 tủ đo lường, 01 tủ tự dùng phía 22kV. TBA 110kV Tân Yên được trang bị thiết bị đầu cuối, thu thập, giám sát, điều khiển các thiết bị trong trạm, kết nối với trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc A1 và Trung tâm điều khiển xa Bắc Giang. Xây dựng mới các đường dây 110kV Tân Yên – Cầu  Gồ 01 mạch chiều dài 14,4km; đường dây 110kV Hợp Thịnh – Tân Yên 01 mạch với chiều dài 30,1 km, sử  dụng dây dẫn ACSR-240/32.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88