ĐÓNG ĐIỆN TBA 110KV CAM LIÊN VÀ ĐẤU NỐI.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, với sự quyết tâm và nỗ lực. Công ty ENTEC đã hoàn thành kế hoạch đóng điện các dự án đã đề ra.
19h30 ngày 26/10/2021 tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Công ty ENTEC phối hợp với Ban QLDA điện nông thôn miền Trung, PC Quảng Bình và các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án.
Công ty ENTEC là đơn vị cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin viễn thông; dây dẫn cách điện và phụ kiện phần TBA 110kV Cam Liên; cung cấp rơ le 87B và thực hiện dịch vụ kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88