ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY 110KV VÀ TBA 110KV TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN.

7h30 phút ngày 24/12 tại xã Đại Đồng – Huyện Tràng Định – Tỉnh Lạng Sơn, Công ty CP ENTEC Kỹ Thuật Năng Lượng phối hợp cùng Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Công ty Điện lực Lạng Sơn & các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án: Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
Trong dự án này ENTEC được lựa chọn là đơn vị cung cấp, vận chuyển, lắp đặt toàn bộ vật tư thiết bị:
– Thiết bị nhất thứ 110kV ( CB, DCL, TU, TI, CSV…….), dãy tủ trung thế 35, 22 kV.
– Thiết bị nhị thứ: Tủ bảng điều khiển bảo vệ (CP, RP, FR, Server, Com, AC, DC), hệ thống DC (Tủ nạp, ắc quy), hệ thống Camera, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin…..
Dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư là 54.518.493.278 đồng. Quy mô 02 máy biến áp, công suất 2x40MVA, trong đó giai đoạn này lắp đặt 01 máy biến áp 115/38,5/23kV với công suất 40MVA.
Với việc xây dựng hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển từ xa,… cho phép kết nối, trao đổi với Trung tâm điều khiển từ xa Lạng Sơn, đảm bảo vận hành theo chế độ Trạm biến áp không người trực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88