ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT TBA 110KV TÀ RỤT

19h ngày 15/05/2022 Công ty ENTEC phối hợp với Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) và các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công dự án Nâng công suất TBA 110kV Tà Rụt.
Quy mô đầu tư của dự án gồm: lắp đặt mới MBA thứ 2 công suất 25MVA-110/35/22kV; lắp đặt mới 01 ngăn lộ MBA T2 và 01 ngăn phân đoạn 110kV, bổ sung thiết bị ngăn MBA T1 hiện có; lắp đặt mới 01 ngăn lộ tổng 35kV và 01 ngăn phân đoạn thanh cái 35kV, 01 ngăn TU C32 và thanh cái C32.
Mục tiêu của dự án là chống quá tải cho TBA 110kV Tà Rụt, truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện khu vực, tăng cường nguồn điện cho hệ thống, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khu vực, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88