ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV NHƠN HỘI

Trạm biến áp110kV Nhơn Hội do Tổng công ty điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần ENTEC Kỹ thuật năng lượng làm nhà thầu cung cấp VTTB nhất thứ, nhị thứ, tủ hợp bộ 24kV. Đây là giai đoạn 2 trong hang mục nâng công suất của trạm biến áp 110kV Nhơn Hội. Trạm được xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hôi, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Dự án nâng công suất trạm biến áp 110kV Nhơn Hội

Dự án này tiến hành lắp đặt thêm MBA T2 với công suất 63MVA nâng tổng công suất của trạm lên đến 100MVA. Lắp đặt thêm ngăn lộ đường dây 171 đi trạm 110kV.

ENTEC  là đơn vị cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ cho ngăn đường dây 171, ngăn phân đoạn 112, thiết bị nhất thứ ngăn 171, 112, 132.

Thiết bị nhất thứ ngăn 171. Tủ ĐKBV ngăn đường dây 171,112.

Trong một thời gian ngắn thi công, Công ty ENTEC đã phối hợp cùng các đơn vị chủ đầu tư, tổng thầu, đóng điện toàn bộ dự án và bàn giao đưa vào vận hành đúng tiến độ TBA 110kV Nhơn Hội vào ngày 05 tháng 06 năm 2019. 

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

097.222.41.88