Biến điện áp

Biến điện áp 1 pha, kiểu tụ, dùng cho cấp điện áp lên đến 500kV, ngâm trong dầu cách điện, được kiểm nghiệm (type test) theo tiêu chuẩn IEC61869-5.

Các cuộn thứ cấp có cấp chính xác cấp chính xác 0,5 hoặc 3P, tỉ số biến áp, số cuộn dây thứ cấp, dung lượng được trang bị phù hợp theo theo sơ đồ nguyên lý đấu nối điện cho từng ngăn lộ.

Biến điện áp trang bị đầy đủ hộp đấu dây thứ cấp, chỉ thị mức dầu, van xả dầu và các phụ kiện liên quan.

Trụ đỡ Biến điện áp được tính toán thiết kế đảm bảo vận hành ổn đinh, phù hợp với sơ đồ bố trí thiết bị của từng ngăn lộ.

097.222.41.88