Máy cắt

Máy cắt cao áp dùng cho cấp điện áp lên đến 245kV, cách điện bằng khí SF6 hoặc chân không, truyền động đơn pha hoặc 3 pha, lắp đặt ngoài trời, được kiểm nghiệm (type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271.

Mỗi máy cắt đều có đồng hồ chỉ áp lực khí SF6, áp lực khí phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và độ cao nơi đặt máy cắt vì vậy đồng hồ được bù nhiệt độ nên có thể coi áp lực biểu thị mật độ khí trong máy cắt đã được quy đổi về nhiệt độ và áp suất chuẩn và độ cao không đổi.

097.222.41.88