Hợp bộ đóng cắt cao thế

HGIS là thiết bị hợp bộ tích hợp đầy đủ các thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao nối đất) và thiết bị đo lường (biến dòng điện, biến điện áp) cho một ngăn lộ, dùng cho cấp điện áp lên đến 145kV, cách điện bằng khí SF6, lắp đặt ngoài trời, được kiểm nghiệm (type test) theo tiêu chuẩn IEC 62271.

Cấu hình HGIS sẽ được thiết kế phù hợp theo sơ đồ đấu nối điện cho từng ngăn lộ.

097.222.41.88