Chuỗi sứ cách điện

Chuỗi sứ cách điện dùng để đỡ hoặc néo dây dẫn, cách ly dây dẫn với xà cột, dùng cho cấp điện áp lên đến 500kV, được kiểm nghiệm (type test) theo tiêu chuẩn IEC 60383-1.

Cách điện thủy tinh đa dạng chủng loại, thích nghi với các môi trường lắp đặt, các môi trường nhiệt đới hóa.

Phụ kiện bằng thép mạ kẽm, trang bị phù hợp với dây dẫn và các yêu cầu cho từng vị trí lắp đặt.

097.222.41.88