TỦ BẢO VỆ

Các sự cố xảy ra trên lưới điện, đặc biệt ở cấp điện cao rất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng như hư hỏng thiết bị, có thể gây sự cố dây truyền làm mất điện trên diện rộng. Vì vậy việc bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như đường dây, máy biến áp…có vai trò vô cùng quan trọng. Các thiết bị bảo vệ trong tủ bảo vệ cần đảm bảo loại trừ sự cố một cách nhanh chóng và tin cậy.

Tủ bảo vệ của chúng tôi sản xuất hoàn toàn đáp ứng các thông số kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu, đồng thời đảm bảo khả năng hoạt động an toàn và tin cậy.

097.222.41.88