TỦ ĐIỀU KHIỂN

Tủ điều khiển là loại tủ thực hiện chức năng điều khiển các thiết bị nhất thứ (như máy cắt, dao cách ly, máy biến áp…) trong trạm điện cùng các chức năng đo lường, giám sát, hiển thị các thông số vận hành của các thiết bị trong trạm.

Tủ điều khiển của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với loại tủ điều khiển được sử dụng trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng ở tất cả các cấp điện áp.

097.222.41.88