TỦ CÔNG TƠ

Trong truyền tải điện năng, việc buôn bán điện năng đều được thực hiện thông qua các công tơ điện tử. Chúng tôi cung cấp tủ công tơ đáp ứng với theo các yêu cầu về đo đếm điện năng của khách hàng .

097.222.41.88