TỦ ĐẤU DÂY CHUNG CHO BIẾN ĐIỆN ÁP VT- BOX

Tủ đấu dây chung cho biến điện áp VT – Box được thiết kế nhằm tập trung mạch áp của 3 biến điện áp 1 pha cho một ngăn lộ trước khi đưa vào tủ điều khiển – bảo vệ trong phòng vận hành.

Với yêu cầu môi trường lắp đặt ngoài trời, tủ được thiết kế độ bảo vệ đạt chuẩn IP55 với cách thức bố trí xắp xếp và kiểu dáng hàng toàn phù hợp nhằm đáp ứng điều kiện thời tiết, khí hậu khô nóng mưa nhiều, độ ẩm cao.

097.222.41.88