TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI MK

Tủ đấu dây trung gian ngoài trời MK được thiết kế nhằm tập trung các tín hiệu, điều khiển, đo lường của các thiết bị ngoài trời như Máy cắt, Dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp của một ngăn lộ trước khi đưa vào tủ điều khiển – bảo vệ trong phòng vận hành. Việc sử dụng tủ MK trong trạm điện sẽ giúp tiết kiệm được cáp nhị thứ, dễ dàng trong quá trình kiểm soát mạch, phát hiện và xử lý sự cố trong quá trình vận hành.

097.222.41.88