Showing 13–23 of 23 results

Thiết bị SDH STM-1/4/16 hiT 7025 của hãng Coriant

Thiết bị SDH STM-1/4/16 hiT 7025 của hãng Coriant

Thiết bị SDH STM-1/4/16 hiT 7025 của hãng Coriant

Thiết bị SDH STM-1/4/16/64 hiT 7065 của hãng Coriant

Thiết bị nhị thứ

TỦ BẢO VỆ

Thiết bị nhị thứ

TỦ CÔNG TƠ

Thiết bị nhị thứ

TỦ ĐIỀU KHIỂN

TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP VỚI HỆ THỐNG SCADA

Tự động hóa trạm biến áp với hệ thống SCADA

THIẾT BỊ NHẤT THỨ

Tủ trung thế hợp bộ

097.222.41.88